Je nám líto, ale o?ekáváme del?í dodací lh?ty ne? obvykle.
Po?tovné zdarma u v?ech objednávek nad CZK999

Vyvojová laborato? Logitech G

Sady pro vyvoj softwaru

02.07.2018

Snadno implementujte podporu volantu Logitech pro va?i hru pou?itím sady p?eddefinovanych efekt? zpětné odezvy nebo p?izp?sobením va?ich vlastních efekt? specifikováním jednotlivych sil. Sada SDK rovně? zahrne ovládací prvky DirectInput volantu, tak?e vy nebudete muset.

02.07.2018 8.57.148

Aplikace GamePanel p?iná?í funkci druhé obrazovky, která umo?ňuje GamePanel-kompatibilním herním klávesnicím Logitech zobrazovat herní statistiky, informace o systému a dal?í. Sada SDK umo?ňuje integraci funkcí GamePanel s?va?ím kódem.

02.07.2018 8.87

Aplikace Arx Control p?iná?í funkci druhé obrazovky, která umo?ňuje mobilním za?ízením se systémy iOS a Android zobrazovat herní statistiky, d?le?ité informace o systému a dal?í. P?i?azená sada SDK umo?ňuje integraci va?eho kódu s aplikací Arx Control.

02.07.2018 8.57.148

P?i?azujte funkce kláves G-key v?rámci u?ivatelského rozhraní va?í aplikace, ani? byste museli ukon?it pou?ívání Logitech Gaming Software.

美女视频黄频大全视频-美女视频黄频大全-美女视频免费