Adaptive Gaming Kit

Adaptive Gaming Kit
Adaptivní herní sada | Xbox Adaptive Controller
g??ada
P?izp?sobitelné ovládací prvky pro ovlada? Xbox Adaptive Controller
Adaptivní herní sada | 4?LEHKá DOTYKOVá TLA?íTKA

4?LEHKá DOTYKOVá TLA?íTKA

Citlivá a?lehce stla?itelná tla?ítka o?vy?ce 12?mm aktivujete i?malou silou.

Adaptivní herní sada | 2?VARIABILNí SPOU?Tě

2?VARIABILNí SPOU?Tě

Spou?tě?e citlivé na tlak m??ete pou?ívat t?eba jako plynové pedály a?jsou ideální pro závodní hry i?jiné vyu?ití. Vyla?te je tak, aby vám ovládání i?pohodlí plně vyhovovalo.

Adaptivní herní sada | 3?MALá TLA?íTKA

3?MALá TLA?íTKA

P?ibli?ně 3,5cm tla?ítka jsou vyrobená s?mechanickymi spína?i a?zaji??ují v?dy konzistentní ovládání. Nízká vy?ka umo?ňuje u?ivatel?m stsiknout je snadno a?rychle.?

Adaptivní herní sada | 3?VELKá TLA?íTKA

3?VELKá TLA?íTKA

P?ibli?ně 6,5cm tla?ítka jsou vyrobená s?mechanickymi spína?i a?doplněna o?stabiliza?ní vyztuhy pro v?dy konzistentní ovládání p?i stisku na libovolném místě.

Lehká dotyková tla?ítka
 • Rozměny (Dx?xV):
  48 mm x 17 mm x 12 mm
 • Aktiva?ní síla: 59 g
 • Délka kabelu: 2 m
Malá tla?ítka
 • Rozměry (pr?měr x V)
  35 mm x 17 mm
 • Aktiva?ní síla: 56 g
 • Délka kabelu: 2 m
Velká tla?ítka
 • Rozměry (pr?měr x V)
  65 mm x 19 mm
 • Aktiva?ní síla: 101 g
 • Délka kabelu: 2 m
Variabilní spou?tě
 • Rozměry (Dx?xV):
  73 mm x 28 mm x 46 mm
 • Aktiva?ní síla: 107 g
 • Délka kabelu: 2 m
Suchy zip
 • Rozměny (Dx?xV):
  280 mm x 200 mm x 5 mm
Po?adavky
 • Ovlada? Xbox Adaptive Controller je ur?eny pro hraní na konzolích Xbox One a?po?íta?ích se systémem Windows? 7, 8.1 a?10.
?íSLO DíLU
 • 943-000339
INFORMACE O ZáRUCE
 • Dvouletá omezená záruka na hardware
美女视频黄频大全视频-美女视频黄频大全-美女视频免费