Community

Συνεχ?στε να πα?ζετε

31 Αυγ 2018

Προσθ?τουμε τον καλ?τερο αισθητ?ρα του κ?σμου στο ποντ?κι με τι? μεγαλ?τερε? πωλ?σει? παγκοσμ?ω? – το ποντ?κι για παιχν?δια Logitech? G502 HERO αναβαθμ?ζεται με την προσθ?κη του επαναστατικο? μα? ν?ου αισθητ?ρα HERO 16Κ (με προηγμ?νο οπτικ? αισθητ?ρα για μ?γιστη ακρ?βεια).

12 Οκτ 2018

Σ?μερα, η Logitech G ανακο?νωσε μια σειρ? συλλεκτικο? εξοπλισμο? για το Battlefield ? V, τον οπο?ο σχεδ?ασε σε συνεργασ?α με την Electronic Arts (EA). Αυτ?? ο εξοπλισμ?? περιορισμ?νη? ?κδοση? για PC θα διατ?θενται μ?νο μ?σα απ? διαγωνισμο?? και δ?ρα τη? Logitech G και τη? EA.

5 Φεβ 2019

Σ?μερα, η Logitech G παρουσ?ασε την ευρ?τερη ?ω? τ?ρα σειρ? ακουστικ?ν για παιχν?δια, σχεδιασμ?νη για πα?κτε? ?λων των δυνατοτ?των, ε?τε πρ?κειται για hardcore ε?τε για περιστασιακο?? πα?κτε?. Διαθ?σιμο παγκοσμ?ω? τον Φεβρου?ριο του 2019, το ν?ο lineup ακουστικ?ν ε?ναι σχεδιασμ?νο ?τσι ?στε οι πα?κτε? να μπορο?ν να επιλ?ξουν την ιδανικ? εμπειρ?α ?χου για το παιχν?δι και το στιλ του?.

美女视频黄频大全视频-美女视频黄频大全-美女视频免费