Elnézését kérjük, a szokásosnál hosszabb szállítási id?re számíthatunk.
Ingyenes házhozszállítás HUF10999 feletti rendelésnél.

A Logitech webhelyének adatvédelmi nyilatkozata

A Logitech webhelyének adatvédelmi nyilatkozata

Mi, a Logitech Europe S.A., ebben az adatvédelmi nyilatkozatban elmagyarázzuk, hogyan gy?jtjük és használjuk fel az erre az adatvédelmi nyilatkozatra hivatkozó webhelyünk és mobiltelefonos webhelyeink (k?z?s néven: ?Webhely”) látogatóitól begy?jt?tt személyes adatokat. Ez az adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik a más módon, például nem elektronikus formában vagy az eladott termékekkel gy?jt?tt adatokra, kivéve, ha egyértelm?en k?z?ljük írásban, hogy ez az adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik az adott adatokra is.

Aktívan beküld?tt adatok

Ha felhív minket, e-mailt küld vagy kit?lt valamilyen ?rlapot az egyik Webhelyen, a felhasználó tudni fogja, milyen adatokat adott meg, mert ? maga küldi el azokat a számunkra. Az ilyen adatokat kérések megválaszolására vagy a felhasználónak nyújtott segítség során t?rtén? egyéb kommunikációra használjuk. Gy?jthetünk a Webhelyen keresztüli vásárlás esetén a megrendelések feldolgozásához szükséges adatokat. Ilyen adatok például a szállítási cím, a megrendelt termék típusa és a kapcsolatfelvételi adatok.

Passzívan megadott adatok

Webhelyeink felkeresésekor automatikusan megad bizonyos adatokat a számítógépér?l vagy mobileszk?zér?l, beleértve a Webhelyünk?n végzett tevékenységeket, a használt hardver és szoftver típusát (például az operációs rendszerét és a b?ngész?ét), a cookie-kban tárolt adatokat, az IP-címet, a hozzáférési id?ket, azt, hogy milyen weblapokat keresett fel korábban, azt, hogy milyen régióból kereste fel a weblapot, és hogy milyen weblapokat nyit meg (amelyik adat elérhet? ezek k?zül). Webhelyünk?n nyomk?vetési ?technikát” (a cookie-kat is beleértve) használunk a Webhely testreszabásához és fejlesztéséhez. Ezeket az adatokat arra használjuk, hogy jobban megértsük, mi érdekli a webhelyünket felkeres?ket, ügyfeleket és lehetséges ügyfeleket, és hogy jobbá tegyük a Webhelyünket, szolgáltatásainkat és termékeinket. Jelenleg nem válaszolunk a b?ngész?k ?ne k?vess” jeleire.

Az adatok megosztása

A felhasználók személyes adatait nem k?lcs?n?zzük, nem árusítjuk és más módon sem osztjuk meg, kivéve a k?vetkez? eseteket:

  • Használunk leányvállalatokat és velünk tulajdoni kapcsolatban nem lév? vállalatokat,mint a Logitech, Inc. az Amerikai Egyesült államokban, hogy segítsenek nekünk a személyes adatok feldolgozásában, ami a szolgáltatások nyújtásához és szigorú titoktartási szerz?dési k?telezettségek által k?t?tt vállalatunk m?k?dtetéséhez van szükségünk.
  • A felhasználók személyes adatait az alábbi esetekben adhatjuk ki: (a) hogy megfeleljünk a vonatkozó t?rvényi el?írásoknak, jogszabályi k?vetelményeknek és teljesítsük a jogszabályban el?írt és jogi eljárási k?telezettségeinket és a bíróságok d?ntéseit; (b) hogy megvédjük saját jogainkat és tulajdonunkat vagy harmadik fél jogait és tulajdonát, beleértve a szerz?dések, szabályzati el?írások és használati feltételek érvényesítését; (c) vészhelyzetben, beleértve alkalmazottaink és minden más személy biztonságát, illetve (d) csalások kivizsgálásával vagy megakadályozásával kapcsolatosan.
  • A felhasználók személyes adatait megoszthatjuk olyan üzleti alku keretében (vagy üzleti alku tárgyalása során), amely vállalatunk vagy vállalati eszk?zeink részének vagy egészének értékesítésére vagy átadására irányul. Ezek az alkuk kiterjedhetnek minden egyesülésre, pénzügyi támogatásra, tulajdonszerzésre vagy cs?deljárásra.
  • A felhasználó jóváhagyásával.

Ezenkívül szabadon felhasználhatjuk és megoszthatjuk azokat az ?sszesített és szerkesztett adatokat, amelyeket nem lehet a felhasználó személyének azonosítására használni.

Adatbiztonság

Használunk SSL-tanúsítványokat, adathozzáférés-korlátozásokat, víruskeres? szoftvereket és t?zfalakat, hogy cs?kkentsük a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés kockázatát. Semmilyen interneten vagy vezeték nélküli hálózaton át végzett adatátvitel sem teljesen biztonságos. Legyen tudatában a biztonsági kockázatoknak, amikor elküldi nekünk személyes adatait.

EU-USA Adatvédelmi pajzs és Svájc-USA adatvédelmi Pajzs

A Logitech és amerikai egyesült államokbeli jogalanyaink, k?ztük a Logitech Inc. és a Logitech Latin America Inc., részt vesznek az EU-U.S. A Privacy Shield Framework és a Swiss-U.S. Az Egyesült államok Kereskedelmi Minisztériuma által meghatározott, az Európai Unióból és Svájcból az Egyesült államokba átutalt személyes adatok begy?jtésére, felhasználására és meg?rzésére vonatkozó adatvédelmi védelmi keretrendszer. Ha bármilyen ellentmondás van az adatvédelmi irányelvek és az Adatvédelmi védelmi elvek k?z?tt, akkor az Adatvédelmi irányelvek irányadók. Ha t?bbet szeretne tudni a Privacy Shield programról, és megtekintheti a tanúsítványunkat, látogasson el a https://www.privacyshield.gov webhelyre.

Az egyes Adatvédelmi pajzs keretrendszerek értelmében felel?sek vagyunk a kapott személyes adatok feldolgozásáért, továbbá a nevünkben eljáró harmadik feleknek t?rtén? továbbítás esetében. Eleget teszünk az Adatvédelmi pajzs elveinek minden az EU-ból és Svájcból kapott személyes adatok továbbítása terén, beleértve a továbbhárított felel?sségvállalási rendelkezéseket. Az Adatvédelmi pajzs keretrendszerek értelmében kapott vagy továbbított személyes adatok tekintetében a Logitech az Egyesült államok Sz?vetségi kereskedelmi bizottságának hatásk?re alá tartozik. Esetenként k?telezve lehetünk személyes adatokat kiadni t?rvényes kérelmek esetében, a nemzetbiztonsági vagy b?nüld?zési k?vetelményeket beleértve.

A Privacy Shield elveinek megfelel?en elk?telezzük magunkat, hogy panaszainkat személyes adataink gy?jtésével vagy felhasználásával oldjuk meg. Az EU és a svájci állampolgárok a Privacy Shield házirendünkre vonatkozó megkeresésekkel vagy panaszokkal kapcsolatban kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhet?ségeken keresztül.

Amennyiben olyan adatvédelmi vagy adatbiztonsági aggálya van, amelyre nem nyújtottunk kielégít? választ, kérjük vegye fel a kapcsolatot az Egyesült államokban található (ingyenes) ?nálló vitarendez?h?z az alábbi ?rlap használatával: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Bizonyos feltételek esetében – melyek az Adatvédelmi pajzs weboldalán vannak kifejtve – ?n k?telez? érvény? d?nt?bíróságot kérhet, amennyiben az egyéb vitarendezési folyamatok nem vezettek eredményre.

Csak humáner?forrás adatok esetén: Elk?telezzük az együttm?k?dést az EU adatvédelmi hatóságaival (DPA) és a svájci sz?vetségi adatvédelmi biztossal (FDPIC), és alkalmazkodunk az ilyen hatóságok által adott tanácsokhoz. az EU-ból és Svájcból átruházott humáner?forrás-adatokhoz, az Egyesült államokhoz a munkaviszony keretében.

A Logitech az Egyesült államok Sz?vetségi Kereskedelmi Bizottságának ("FTC") vizsgálati és végrehajtási hatásk?rébe tartozik.

AZ ADATOKHOZ VALó HOZZáFéRéS éS AZ ADATOK FELüGYELETE

Lehet?sége van arra, hogy frissítsen vagy t?r?lj?n/elérhetetlenné tegyen bizonyos ?nre vonatkozó személyes adatokat. A fenti módszerek használatával a blogról, k?z?sségi fórumokról és a felügyeletünk alatt álló egyéb nyilvános területekr?l is kérelmezheti személyes adatainak eltávolítását. Amennyiben az adatokat nem tudjuk eltávolítani, tudatjuk a felhasználóval ennek okát. A reklámcélú e-mailek fogadását a kapott e-mailben szerepl?, az el?fizetés lemondására irányuló utasítások k?vetésével, vagy a Webhely el?fizetés-kezel? weblapján (http://www.logitech.com/subscribe) szüntetheti meg.

Az adatok felülvizsgálatára irányuló kérését a felkérés beérkezését?l számított harminc napon belül megválaszoljuk.

Személyes adatainak megadásakor kérheti, hogy személyes adatait csak bizonyos célokra használjuk fel. Amennyiben a személyes adataival, a Nyilatkozattal vagy eljárásainkkal kapcsolatos kérdése, kérése vagy megjegyzése lenne, vegye fel velünk a kapcsolatot a support.logitech.com/response-center címen vagy az alábbi lehet?ségek használatával:
Telefon: +1 510-795-8500
Kapcsolatfelvétel: support.logitech.com/response-center
Levelezési cím: Logitech Privacy Officer, 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560 USA

Ha nem elégedett a válasszal, panaszával vagy vitatott ügyével az ?n területén az ügyben joghatósággal bíró állami vagy egyéb adatvédelmi szervezethez fordulhat.

Cookie-k

A Logitech cookie-kat, alapvet? kis adatfájlokat használ, melyek a számítógépén, táblagépén, okostelefonján vagy egyéb eszk?zén kerülnek tárolásra. Kattintson ide, ha szeretne t?bbet megtudni a cookiek-ról.

EEA értesítés

Amikor átküldjük személyes adatait az Európai Gazdasági K?z?sség területér?l más országokba, számos jogi mechanizmust, például típusszerz?déseket használunk annak biztosítására, hogy a felhasználók jogai és adataik védelme a folyamat során továbbra is érvényes legyen az adatokra. Kérjük, nézze át az EU-ban tartózkodókra vonatkozó adatfeldolgozási eljárásainkra vonatkozó további tudnivalókat.

érvényességi dátum és módosítások

Id?nként módosítjuk az adatvédelmi nyilatkozatot, ezen módosítások jelent?s mérték?ek is lehetnek. Az adatvédelmi nyilatkozatot érdemes minden alkalommal elolvasni, amikor felkeresi Webhelyünket, hogy értesülj?n a változásokról. Ha az adatvédelmi nyilatkozat frissítése után is folytatja Webhelyünk használatát, azzal elfogadja a módosításokat.

Ha kérdése van az adatvédelmi nyilatkozatról, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi lehet?ségeket használva:
Telefon: +1 510-795-8500
Kapcsolatfelvétel: privacy@logitech.com
Levelezési cím: Logitech Privacy Officer, 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560 USA

Jelen adatvédelmi nyilatkozat 2018. augusztus 15 érvényes.

美女视频黄频大全视频-美女视频黄频大全-美女视频免费