Zaawansowany czujnik optyczny Logitech G HERO do grania

?ywotno?? baterii w bezprzewodowej myszy do gier G603?LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse
HERO jest lepszy pod wzgl?dem wydajno?ci i energooszcz?dno?ci w porównaniu do czujników Razer Steelseries
HERO zapewnia oko?o dwa razy wi?ksz? szybko?? odczytu (cts/ms) od konkurencyjnych czujników przy szybko?ci 400?ips
?wietne ?ledzenie ruchu

Czujnik HERO zapewnia precyzj? przy pr?dko?ciach przekraczaj?cych 400?ips w ca?ym zakresie czu?o?ci bez wyg?adzania, akceleracji lub filtrowania. Czujnik HERO gwarantuje graczom niezrównany czas reakcji i precyzj?.

?ywotno?? baterii w bezprzewodowej myszy do gier G603?LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse
Wyj?tkowa energooszcz?dno??

Czujnik HERO wykorzystuje inteligentny system zarz?dzania energi? w celu ci?g?ego dostosowywania szybko?ci klatek na podstawie ruchu myszy. Umo?liwia to uzyskanie wymaganej wydajno?ci przy stale zarz?dzanym, zminimalizowanym zu?yciu energii. Pozwala to na 10-krotnie wi?ksz? energooszcz?dno?? w porównaniu do czujnika poprzedniej generacji.W porównaniu do czujnika poprzedniej generacji w myszach do gier Logitech G.

美女视频黄频大全视频-美女视频黄频大全-美女视频免费