Adaptive Gaming Kit

Adaptive Gaming Kit
Zestaw do personalizacji kontrolera | Xbox Adaptive Controller
Seria?g
Wymienne elementy steruj?ce do personalizacji kontrolera Xbox Adaptive Controller
Zestaw do personalizacji kontrolera | 4 POD?WIETLANE PRZYCISKI DOTYKOWE

4 POD?WIETLANE PRZYCISKI DOTYKOWE

Czu?e przyciski dotykowe z pod?wietleniem, o wysoko?ci 12 mm, mo?na aktywowa? lekkim dotkni?ciem.

Zestaw do personalizacji kontrolera | 2 ZMIENNE SPUSTY

2 ZMIENNE SPUSTY

Czu?e na dotyk spusty mog? pe?ni? funkcj? peda?u gazu w grach wy?cigowych lub s?u?y? do innych zastosowań. Si?? nacisku spustów mo?na wyregulowa?, dla uzyskania optymalnego dzia?ania i komfortu u?ytkowania.

Zestaw do personalizacji kontrolera | 3 MA?E PRZYCISKI

3 MA?E PRZYCISKI

Przyciski o wielko?ci ok.?3,6 cm wbudowanymi prze??cznikami mechanicznymi zapewniaj? trwa?o?? i powtarzalno?? dzia?ania. Ma?a wysoko?? to ?atwe i szybkie naci?ni?cia.?

Zestaw do personalizacji kontrolera | 3 DU?E PRZYCISKI

3 DU?E PRZYCISKI

Wzmocnione przyciski o wielko?ci ok.?6,35 cm wbudowanymi prze??cznikami mechanicznymi i stabilizatorami oferuj? spójne dzia?anie na ca?ej powierzchni nacisku.

Pod?wietlane przyciski dotykowe
 • Wymiary (DxSxW):
  48 mm × 17 mm × 12 mm
 • Si?a aktywacji: 59 g
 • d?ugo?? kabla: 2?m
Ma?e przyciski
 • Wymiary (?rednica x wys.):
  35 mm x 17 mm
 • Si?a aktywacji: 56 g
 • D?ugo?? kabla: 2 m
Du?e przyciski
 • Wymiary (?rednica x wys.):
  65 mm x 19 mm
 • Si?a aktywacji: 101 g
 • D?ugo?? kabla: 2 m
Kontrolery ze zmiennymi spustami
 • Wymiary (DxSxW):
  73 mm x 28 mm x 46 mm
 • Si?a aktywacji: 107 g
 • D?ugo?? kabla: 2 m
Podk?adki mocowane na rzepy
 • Wymiary (DxSxW):
  280 mm × 200 mm × 5 mm
Wymagania
 • Kontroler Xbox Adaptive Controller z mo?liwo?ci? personalizacji do konsol Xbox One wspó?pracuje z komputerami z systemami Windows? 7, 8.1 i 10.
NUMER KATALOGOWY
 • 943-000339
INFORMACJE O GWARANCJI
 • Dwuletnia ograniczona gwarancja na sprz?t
美女视频黄频大全视频-美女视频黄频大全-美女视频免费