Logitech G LIGHTSPEED Oyun i?in Geli?mi? Kablosuz

Kablosuz Logitech G mouse
LIGHTSPEED Kablosuz teknolojisinin rakiplerinden daha h?zl? oldu?unu g?steren tablo
LIGHTSPEED teknolojisinde bulunan u?tan uca bile?en yolunu g?steren ?ema
Performans i?in Tasarlanan Veri Ard???k Düzeni

?tinal? bir ilk?rnek olu?turma ve programlama ?al??mas?yla her bile?enin hi? olmad??? kadar h?zl? veri i?lemesi, ola?anüstü sa?lam ba?lant? kurmas? ve en dü?ük seviyede enerji tüketmesi sa?lan?r. Performans her bir ad?mda optimize edildi. Maksimum performans i?in en ?etin ve veri a??s?ndan doygun oyun ortamlar?nda dahi, anten geometrisindeki her devre yolundan her büküme, donan?mdan ürün yaz?l?m?na kadar her bir protokol ve algoritman?n benzetimini üretip test ediyoruz. Sonu? itibar?yla LIGHTSPEED kablosuz oyun performans?nda mihenk ta??d?r.

美女视频黄频大全视频-美女视频黄频大全-美女视频免费