Oyun ??in Logitech G Geli?mi? Mekanik Tu? Anahtarlar?

Logitech G klavye

Dü?üK PROF?LL?
GL Anahtarlar?

Geleneksel anahtarlar?n yar? yüksekli?inde, h?z, do?ruluk ve performansa ula??n. GL anahtarlar?, ergonomik olarak tasarlanm??, ultra al?ak bir klavyede mekanik anahtarlar?n duyarl?l???n? ve güvenilirli?ini sunar. Sonu? ise, daha fazla konfor ve daha do?al bir el pozisyonudur.

GL Dokunmatik Anahtar


GL TACTILE

Fark edilebilir dokunsal tu?lama.

Dokunsal anahtar, rekabet?i ve FPS oyunlar? i?in ideal olan hassas ve an?nda geri bildirim i?in i?lem an? boyunca ustaca bir geri bildirim sa?lar.

Romer-G Dokunmatik ??lem Noktas? Grafi?i
Kuvvet
60 gf
50 gf
Toplam Mesafe
1,5 mm
2,7mm
Dokunsal
Nokta
?al??ma
Noktas?
GL Do?rusal Anahtar


GL LINEAR

Düzgün, ak??kan bir tu? vuru?u.

Do?rusal anahtarlar?n düzgün ?ekilde ?al??mas?, ?ift dokunma ve h?zl? ard???k tu? vuru?lar? i?in mükemmel, MMO ve aksiyon oyunlar? i?in idealdir.

Romer-G Do?rusal ??lem Noktas? Grafi?i
Kuvvet
50 gf
Toplam Mesafe
1,5 mm
2,7mm
?al??ma
Noktas?
GL T?klamal? Anahtar


GL CLICKY

Dokunsal geri bildirimli net t?klama sesi.

T?pk? geleneksel oyun anahtarlar? gibi duyulabilir ve dokunsal geri bildirimle, GL Cliky bu tan?d?k "t?klama" hissini sevenler i?in idealdir.

GX Blue ??lem Noktas? Grafi?i
Kuvvet
60 gf
50 gf
Toplam Mesafe
1,5 mm
2,7mm
?al??ma
Noktas?
Dokunsal
Nokta
Uygulamalar aras?nda GL Dokunmatik GL Do?rusal GL T?klamal?
Geri Bildirim Türü Fark Edilebilir T?klama Ak?c? T?k Sesi
??lem Mesafesi 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
Toplam Mesafe 2,7 mm 2,7 mm 2,7 mm
Ortalama Kuvvet 50 gf 50 gf 50 gf
Dokunsal Kuvvet 60 gf Yok 60 gf
Romer-G Dokunmatik
Geri Bildirim Türü
Fark Edilebilir T?klama
??lem Mesafesi
1,5 mm
Toplam Mesafe
3,2 mm
Ortalama Kuvvet
45 gf
Dokunsal Kuvvet
50 gf
Kullan?m ?mrü
70 Milyon Tu? Vuru?u
Romer-G Lineer
Geri Bildirim Türü
Ak?c?
??lem Mesafesi
1,5 mm
Toplam Mesafe
3,2 mm
Ortalama Kuvvet
45 gf
Dokunsal Kuvvet
Yok
Kullan?m ?mrü
70 Milyon Tu? Vuru?u
GX Blue
Geri Bildirim Türü
T?k Sesi
??lem Mesafesi
1,9 mm
Toplam Mesafe
4,0 mm
Ortalama Kuvvet
50 gf
Dokunsal Kuvvet
60 gf
Kullan?m ?mrü
70 Milyon Tu? Vuru?u

GX + ROMER-G

Klasik mekanik ?ekil ve his. Logitech G taraf?ndan geli?tirilmi? geli?mi? performansa sahip olan Romer-G anahtarlar?, standart mekanik anahtarlardan %25 daha h?zl? ve %40 daha dayan?kl?d?r.

GX Blue Anahtar

GX Blue

Hatas?z t?klama sa?layan ola?anüstü bir mekanik anahtar.

GX Blue anahtarlar? geleneksel oyun anahtarlar? gibi sesli ve dokunsal geri bildirim verir. O tan?d?k "t?klama" hissini sevenler i?in idealdir.

GX Blue ??lem Noktas? Grafi?i
Kuvvet
60 gf
50 gf
Toplam Mesafe
2,0mm
4 mm
?al??ma
Noktas?
Dokunsal
Nokta
Romer-G Dokunmatik Anahtar

GX BROWN

Sessiz ancak fark edilebilir dokunsal tu?lama.

GX Brown i?lem an?nda güven ve hassasiyet sa?lamak i?in i?lem s?ras?nda fazla yüksek olmayan ve dikkati da??tmayan ?ok dü?ük bir geri bildirim sa?lar. Dokunmatik anahtarlar rekabet?i ve FPS oyunlar? i?in idealdir.

GX BROWN ??lem Noktas? Grafi?i
Kuvvet
60 gf
50 gf
Toplam Mesafe
1,9 mm
4 mm
Dokunsal
Nokta
?al??ma
Noktas?
Romer-G Do?rusal Anahtar

GX RED

Düzgün, ak??kan bir tu? vuru?u.

Do?rusal hareket se?me ?ift dokunu?, art arda h?zl? tu? vuru?lar? ve kesintisiz yar?m basmalar i?in mükemmeldir. Do?rusal anahtarlar MMO ve aksiyon oyunlar? i?in idealdir.

GX RED ??lem Noktas? Grafi?i
Kuvvet
50 gf
Toplam Mesafe
1,9 mm
4 mm
?al??ma
Noktas?
Romer-G Dokunmatik Anahtar

Romer-G
Dokunmatik

Sessiz ancak fark edilebilir dokunsal tu?lama.

Orijinal Romer-G profilinde olan Romer-G Dokunmatik, i?lem an?nda güven ve hassasiyet sa?lamak i?in i?lem s?ras?nda fazla yüksek olmayan ve dikkati da??tmayan ?ok dü?ük bir geri bildirim sa?lar. Dokunmatik anahtarlar rekabet?i ve FPS oyunlar? i?in idealdir.

Romer-G Dokunmatik ??lem Noktas? Grafi?i
Kuvvet
55 gf
45 gf
Toplam Mesafe
1,5 mm
3,2 mm
Dokunsal
Nokta
?al??ma
Noktas?
Romer-G Do?rusal Anahtar

Romer-G
Do?rusal

Düzgün, ak??kan bir tu? vuru?u.

Do?rusal hareket se?me ?ift dokunu?, art arda h?zl? tu? vuru?lar? ve kesintisiz yar?m basmalar i?in mükemmeldir. Do?rusal anahtarlar MMO ve aksiyon oyunlar? i?in idealdir.

Romer-G Do?rusal ??lem Noktas? Grafi?i
Kuvvet
45 gf
Toplam Mesafe
1,5 mm
3,2 mm
?al??ma
Noktas?
Uygulamalar aras?nda Romer-G Dokunmatik Romer-G Lineer GX Blue GX Brown GX Red
Geri Bildirim Türü Fark Edilebilir T?klama Ak?c? ve Kusursuz T?k Sesi Fark Edilebilir T?klama Ak?c? ve Kusursuz
??lem Mesafesi 1,5 mm 1,5 mm 2,0 mm 1,9 mm 1,9 mm
Toplam Mesafe 3,2 mm 3,2 mm 4,0 mm 4,0 mm 4,0 mm
Ortalama Kuvvet 45 gf 45 gf 50 gf 50 gf 50 gf
Dokunsal Kuvvet 50 gf Yok 60 gf 60 gf Yok
Romer-G Dokunmatik
Geri Bildirim Türü
Fark Edilebilir T?klama
??lem Mesafesi
1,5 mm
Toplam Mesafe
3,2 mm
Ortalama Kuvvet
45 gf
Dokunsal Kuvvet
50 gf
Kullan?m ?mrü
70 Milyon Tu? Vuru?u
Romer-G Lineer
Geri Bildirim Türü
Ak?c?
??lem Mesafesi
1,5 mm
Toplam Mesafe
3,2 mm
Ortalama Kuvvet
45 gf
Dokunsal Kuvvet
Yok
Kullan?m ?mrü
70 Milyon Tu? Vuru?u
GX Blue
Geri Bildirim Türü
T?k Sesi
??lem Mesafesi
1,9 mm
Toplam Mesafe
4,0 mm
Ortalama Kuvvet
50 gf
Dokunsal Kuvvet
60 gf
Kullan?m ?mrü
70 Milyon Tu? Vuru?u
Yo?un mekanik anahtar testleri
S?Z?N ???N DO?RU ANAHTAR

Tüm Logitech G anahtarlar?, en iyi performans? ve güvenilirli?i sa?lamak i?in yüksek standartlarda yo?un testlerden ge?er. Logitech G anahtarlar?, tarz?n?z veya tercihiniz ne olursa olsun üstün bir oyun ve yazma deneyimi sunar.

TSM e-spor profesyoneli
Profesyonellerin Tercihi

Dünyan?n d?rt bir yan?ndan e-spor profesyonelleri h?z, tutarl?l?k ve güvenilirlik i?in Logitech G mekanik klavyeleri tercih ediyor.

美女视频黄频大全视频-美女视频黄频大全-美女视频免费