Adaptive Gaming Kit

Adaptive Gaming Kit
Uyarlamal? Oyun Kiti | Xbox Uyarlamal? Kumanda
g?serisi
Xbox Uyarlamal? Kumanda i?in ?zelle?tirilebilir Denetimler
Uyarlamal? Oyun Kiti | 4 HAF?F DOKUNMAT?K Dü?ME

4 HAF?F DOKUNMAT?K Dü?ME

Dü?ük kuvvet uygulayarak etkinle?tirilebilen, 12 mm yüksekli?e sahip hassas, hafif basmayla ?al??an dü?meler.

Uyarlamal? Oyun Kiti | 2 DE???KEN TET?KLEY?C?

2 DE???KEN TET?KLEY?C?

Basmaya hassas tetikleyiciler gaz pedal? gibi i?lev g?rmesiyle yar?? oyunlar? veya di?er uygulamalar i?in idealdir. Optimum denetim ve rahatl?k i?in kuvvet ayarlar?n? yap?n.

Uyarlamal? Oyun Kiti | 3 Kü?üK Dü?ME

3 Kü?üK Dü?ME

Mekanik anahtarl? olarak üretilen yakla??k?3,6 cm dü?meler sürekli ve tutarl? i?lem sunar. Dü?ük yüksekli?i kolay ve h?zl? basma olana?? sa?lar.?

Uyarlamal? Oyun Kiti | 3 BüYüK Dü?ME

3 BüYüK Dü?ME

Mekanik anahtarl? olarak üretilen yakla??k?6,35 cm dü?meler tüm yüzeyde tutarl? i?lem i?in dengeleyici ?ubuklarla gü?lendirilmi?tir.

Hafif dokunmatik dü?meler
 • Boyutlar (DxGxY):
  48 mm x 17 mm x 12 mm
 • ??lem kuvveti: 59 g
 • kablo uzunlu?u: 2 m
Kü?ük dü?meler
 • Boyutlar (?ap x Y):
  35 mm x 17 mm
 • ??lem kuvveti: 56 g
 • Kablo uzunlu?u: 2 m
Büyük dü?meler
 • Boyutlar (?ap x Y):
  65 mm x 19 mm
 • ??lem kuvveti: 101 g
 • Kablo uzunlu?u: 2 m
De?i?ken tetikleyici kumandalar
 • Boyutlar (DxGxY):
  73 mm x 28 mm x 46 mm
 • ??lem kuvveti: 107 g
 • Kablo uzunlu?u: 2 m
C?rt c?rtl? pedler
 • Boyutlar (DxGxY):
  280 mm x 200 mm x 5 mm
Gereksinimler
 • Windows? 7, 8.1, ve 10 PC’lerde oyun oynamak i?in Xbox One konsolla kullanmak üzere Xbox Uyarlamal? Kumanda.
PAR?A NUMARASI
 • 943-000339
GARANT? B?LG?LER?
 • 2 Y?l S?n?rl? Donan?m Garantisi
美女视频黄频大全视频-美女视频黄频大全-美女视频免费